Grafički dizajn

Studio za grafički dizajn pruža kreativne usluge za profesionalno oblikovanje grafičkih i elektronskih medija. Grafički ćemo osmisliti vaš novi vizualni image, stil i identitet. Profesionalni art dizajn etikete, brošura, kataloga, plakata … Prelom teksta, obrada fotografija, ilustracija, tipografija …

Ovo su neki od naših radova:


Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *